Välkommen till CIM-coach AB

Aktuellt

AWARD

AWARD är ett professionellt upphandlingsstöd för komplexa projekt som med stor framgång används i England av myndigheter och publik sektor.
Award har med framgång använts bland annat för att upphandla infrastruktur och tjänster till OS i London.
Ministry of Defence (MOD), BBC, Metropolitan Police Service är några exempel på de många kunder som använder AWARD med mycket gott resultat.
Många upphandlingar i Sverige kämpar med svåra och komplexa kravställningar, men lyckas ändå inte fånga alla aspekter för att nå önskvärt resultat, i tid, till rätt kostnad och med hög kvalitet.
AWARD har en metodik och verktyg för större transparens och färre överklaganden och fel i processen.
Vi ser ett stort behov på den svenska marknaden och tar därför in AWARD i samarbete med QinetiQ Commerce Decisions.
Den 22 och 23 april arrangeras seminarer i samarbete med utbildningsföretaget Institutet för informationsteknologi (Ifi) för att presentera AWARD. Läs mer/Boka här

Triple-A
CIM-Coach har erhållit kreditratingen Tippel-A (AAA). Det är en rating som innebär "Högsta kreditvärighet" och som endast 2.7% av Sveriges företag innehar. Endast aktiebolag kan nå AAA. Bolaget ska dessutom omsätta mer än 2 miljoner, ha varit verksamt i minst 10 år och dessutom ha nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt. Läs vidare här.

QinetiQ
CIM-coach AB och brittiska QinetiQ har undertecknat ett Teaming Agreement, som främst innebär ett samarbete inom svensk försvars- och säkerhetssektor.

Ett Stockholmsbaserat företag med kvalitativa
experter som stödjer Dig att uppnå Dina mål
CIM-coach AB © 2011
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.