CIM-coach är ett konsultbolag som främst verkar inom försvars- och säkerhetsområdet. Vi är kunniga på metoder för planering och värdering av aktörer och förhållanden i Din omvärld. Vi är tekniska experter på trådlös kommunikation och informationssäkerhet.

Värdet i bolaget är de anställdas kompletterande kompetenser och kunnande, vilket tillsammans ger vår samlade förmåga och styrka. Bolaget grundades 1987 och nuvarande verksamhet startade sommaren 2009.
Om oss
Engagemang
Motivation
Delaktighet
Professionalism
Samarbete
Coacha
Närhet till kundens verksamhet
Kul på jobbet
Spetskompetens
Utveckling
Våra ledord
CIM-coach AB © 2011